Acura TSX Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· Registered
Joined
·
138 Posts
Discussion Starter · #1 ·

Na wat aanvragen links en rechts, heb ik besloten toch maar weer eens, for the good old times sake, een ware Hondameeting te organiseren op het parkeerterrein van NOBIS, te Asten.
Járen terug hadden we zeker 250 Honda's op het parkeerterrein staan en het doel is om toch ook nu weer zoveel Honda's bij elkaar te krijgen, komende van Duitsland, België en Nederland.
Een gezellig treffen van allerlei Honda-enthousiastelingen, jong en oud.
Er zullen wellicht wel wat bedrijven hun stand opbouwen (ben nog bezig hieraan) en je kan in het restaurant van een lekker hapje en drankje(s) genieten.

After some requests left and right, I've decided yet but once again, for the good old times sake, a veritable Honda meeting to organize on the parking lot of NOBIS, Asten.
Járen back we had certainly 250 Honda's parking and the goal is to yet again now so many Honda's to get together, coming from Germany, Belgium and Netherlands.
A cosy introducing all sorts of Honda enthusiasts, young and old.
There will be perhaps what companies building their booth (am still working there) and you can in the restaurant of a tasty snack and drink (s) enjoy.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top